fbpx

NEWS:

58 Naukowa Konferencja Pszczelarska 2021, cz.1.

58 naukowa konferencja pszczelarska cz 1

Zdjęcie: Pixabay

W 2020 r. 57 Naukowa Konferencja Pszczelarska została przerwana po pierwszym dniu, ponieważ w Cieszynie (mieście, w którym odbywało się wydarzenie) wykryto pierwsze przypadki osób zarażonych SARS-CoV-2. Pandemia nie odpuszcza, ale organizatorzy konferencji też! Dlatego w tym roku wydarzenie odbyło się online i można je zaliczyć do bardzo udanych. Zapraszamy do przeczytania skrótu ze spotkania, a zwłaszcza sesji plenarnych!

Konferencja odbywała się 9 i 10 marca. Koordynatorem wydarzenia był dr hab. Zbigniew Kołtowski. Prelegentów i uczestników przywitali: kierowniczka Pracowni Pszczelnictwa instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. inż. Monika Fliszkiewicz, kierowniczka Pracowni Hodowli Pszczół w Zakładzie Pszczelarstwa w Puławach dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dyrektorka Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Dorota Konopacka, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Główny Lekarz Weterynarii minister dr Bogdan Konopka, członek zarządu Województwa Lubelskiego Wicemarszałek Sebastian Trojak, Starosta Powiatu Puławskiego Danuta Smaga, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Marcin Kępowicz, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Stanisław Różyński i po perypetiach z połączeniem, prezydent Puław Paweł Maj.

Sesja Plenarna - Biologia, hodowla i genetyka, gospodarka pasieczna, ekonomika

Magister inżynier Aleksandra Żmuda przedstawiła badania pt. „Mniejsza motywacja rebelianckich robotnic pszczoły miodnej do wykonywania zadań obarczonych różnym ryzykiem”. Wykład był niezwykle ciekawy i dotyczył pszczół robotnic „rebeliantek”, które w okresie larwalnym przynajmniej przez 4 dni żyły bez obecności matki w ulu, co powoduje rozwinięcie się u nich większej liczby rurek jajnikowych. Jak wytłumaczyła naukowiec, takie robotnice mają większą oczekiwaną długość życia, ale jednocześnie mniej chętnie podejmują się zadań ryzykownych.

Następnie dr hab. Małgorzata Cebrat wprowadziła słuchających w świat genetyki, prowadząc wykład pt. „Minimalna różnica w sekwencji genu CSD może być wystarczająca do powstania funkcjonalnej heterozygotyczności i determinacji płci żeńskiej u pszczoły miodnej” (pozostałych autorów badań i dokładny spis wykładów możecie znaleźć w pdfie na końcu artykułu). Wspomniany gen CSD determinuje płeć u pszczół miodnych. Pszczoły heterozygotyczne rozwijają się w samice. Jeżeli matka pszczela zostaje zaplemniona przez trutnie o innej wersji genu (innych allelach) CSD, to powstają robotnice heterozygotyczne i oczywiście haploidalne trutnie. Natomiast może się zdarzyć, że w wyniku zaplemnienia matki przez trutnia o takiej samej wersji allelu CSD, powstaną diploidalne trutnie. Giną one jednak we wczesnym etapie rozwoju, bo robotnice je likwidują.

Dzięki badaniom prowadzonym przez dr Cebrat dowiedzieliśmy się, że allele genu CSD różnią się czasem zaledwie o jeden aminokwas, a i tak mogą być w pełni funkcjonalne. Jednak, co szczególnie interesujące, ważne jest nie tylko ich liczba, ale przede wszystkim rozmieszczenie w allelu. Muszą być zlokalizowane w ściśle określonym miejscu, by stworzyć nową „specyficzność” allelu CSD. Ponieważ nawet pojedyncza mutacja może różnicować funkcjonalność wariantu genu, to najprawdopodobniej CSD mutuje bardzo szybko.

Następny referat o tytule „Wymiana matek pszczoły miodnej: Analiza zmian preferencji polskich pszczelarzy na przestrzeni dekad” przedstawiła prof. Małgorzata Bieńkowska. Pani doktor podzieliła się ze słuchaczami wynikami badań ankietowych, które są prowadzone w instytucie od lat 50. ubiegłego wieku. Z badań wynika, że coraz więcej pszczelarzy regularnie wymienia matki pszczele. Średnio w ciągu roku wymienianych jest ok. 300 000 królowych, ale tylko 68% z nich pochodzi z pasiek hodowlanych, pozostałe są z miejsc, które z hodowlą nie mają za wiele wspólnego i bywa, że nie są objęte nadzorem weterynaryjnym.

Czytaj także: Problem utraconych genów mniejszy niż sądzono?

Kolejny, bardzo interesujący wykład pt. „Rozwój wiosenny rodzin pszczelich utrzymywanych na dwóch rodzajach plastrów umieszczonych w tym samym gnieździe” dał mgr inż. Piotr Dziechciarz. Na początku wykładu naukowiec wytłumaczył, jakie czynniki wpływają na zbiór miodu. Podkreślił, że bardzo ważnym elementem rodziny pszczelej są plastry, na których żyją. Doktor Dziechciarz wraz z prof. Olszewskim sprawdzili, jaki wpływ na produkcję miodu i rozwój pszczół ma umieszczenie w gnieździe plastrów o różnej wielkości komórek (4,9 mm i 5,5 mm). Okazało się, że rodziny utrzymywane w gniazdach o mieszanych plastrach rozwijają się intensywniej, a rozmiar komórki wpływa pozytywnie na rozwój wiosenny. Może to wynikać z większej liczby komórek na tej samej powierzchni plastra i naśladowaniu natury, w której wielkość komórek nie jest ujednolicona.

Czytaj także: Introwertyczne pszczoły

Profesor Marian Surowiec zaprezentował wyniki badań, które wywołały spore poruszenie. Wykład miał tytuł „Ultradźwiękowa stymulacja pszczół do zachowań obronnych, higienicznych i pielęgnacyjnych” i przedstawiał nową technologię walki z Varroa destructor za pomocą ultradźwięków. Działają one na pasożyta jak wiertarka ultradźwiękowa i uszkadzają jego ciało. Dokładny opis działania tego mechanizmu zostanie opublikowany w „Pasiece” dzięki życzliwości profesora Surowca.

Sesja Plenarna – choroby i zatrucia.

Profesor Sławomir Bakier przedstawił wyniki badań nad „Zastosowaniem wyciągów z grzybów poliporoidalnych w profilaktyce i leczeniu zgnilca złośliwego pszczół”. Grzyby poliproidalne to te rosnące na drewnie i na drzewach. W badaniach profesora badano złotoporka niemiłego, nieczęsto spotykanego w Polsce pasożyta drzew. Badania nad wpływem grzybów tego typu to kontynuacja prac prowadzonych w poprzednich latach z amerykańskimi naukowcami z Uniwersytetu Missisipi. Z grzyba pozyskano ekstrakt i sprawdzano jego wpływ na bakterie zgnilca złośliwego. Różne szczepy reagowały w różnym stopniu na preparat np. bardziej oporne były bakterie szczepu ERIC1. Ogólnie wykazano, że wyciągi są silnie bakteriobójcze, a jednocześnie nie mają wpływu na zdrowie pszczół. Jednak ze względu na rzadkie występowanie złotoporka w przyrodzie pozyskanie go ze stanowisk naturalnych jest niemal niemożliwe. Dlatego instytucje naukowe będą próbowały opracować sposób uprawy tego grzyba. Wyciąg ze złotoporka zgłoszono do urzędu patentowego. Co interesujące, jeszcze nie wiemy, jaka dokładnie substancja odpowiada za bakteriobójcze działanie tego grzyba i jak ona działa.

Czytaj także: Sprytne grzyby contra pszczoły

„Zimowe straty rodzin pszczelich w Polsce zimą 2019-2020 były niższe niż się spodziewaliśmy” – ten wykład poprowadziła lek. wet. Ewa Mazur. Badanie ankietowe było prowadzone w ramach COLLOS, o którym więcej przeczytasz tutaj. Straty rodzin pszczelich w roku 2019 wyniosły 13,9%, jednak patrząc na tendencje ostatnich lat (np. sezon 2016/2017, w którym straty wynosiły 21,8%) ostatni rok nie był zły. Zauważono też tendencję, że po latach o wysokim osypie zimowym zwykle następuje poprawa i w następnym roku starty są mniejsze. Możliwe, że ta fluktuacja wynika z intensywnego ratowania pogłowia pasieki przez pszczelarzy i dzielenia rodzin pszczelich. W dalszej części wykładu skupiono się na tendencjach w leczeniu rodzin przeciwko warrozie czy przyczynach osypu pszczół. Ze szczegółami publikacji będzie się można zapoznać w najbliższym wydaniu „Pasieki”, tj. 3/2021.

Doktor Tomasz Kiljanek przedstawił dwie prezentacje: „Ogólnoeuropejska ocena, monitorowanie i łagodzenie wpływu czynników oddziałujących negatywnie na zdrowie pszczół (Projekt PoshBee)”, a także „Oznaczanie pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku zgromadzonym przez trzmiele i pszczoły samotne w ramach ogólnoeuropejskiej oceny narażenia (Projekt PoshBee)”. Pierwsza część dotyczyła projektu PoshBee, z którym można się zaznajomić tutaj. Natomiast w czasie drugiego wykładu prowadzący podał wyniki analiz pierzgi z aż ośmiu europejskich państw i to od trzech grup owadów: pszczół miodnych, trzmieli i murarek. Badania nad zebranymi próbami prowadziły również placówki w Belgii i we Włoszech, jednak tamtejsi naukowcy zajmowali się  wartościami odżywczymi i składem gatunkowym pierzgi i/lub pyłku. Polski instytut opracował metodę oznaczania pozostałości 267 niebezpiecznych substancji jednocześnie (insektycydów, fungicydów i herbicydów) oraz leków warroabójczych. Mimo wielu problemów (np. z pozyskaniem prób) wstępne wyniki wykazują, że zanieczyszczenie pestycydami pierzgi jest duże. Przed naukowcami zostało jeszcze przeanalizowanie pozostałości glifosatu, AMPA i glufosynatu.

Czytaj także: Kolejny krok w zrozumieniu nosemozy

Pszczelarzom mało znane jest zjawisko „zamierania larwy matecznej z objawami pośmiertnego rozproszkowania”, o którym mówił prof. Paweł Chorbiński. Według literatury zjawisko rozproszkowania larwy matki pszczelej występuje w wyniku choroby „zakaźnego rozproszkowania czerwiu” następującej po zakażeniu bakterią Paenibacillus larvae subsp. pulvifaciens. Jednak według badań genetycznych przeprowadzonych przez profesora, zamarcie larwy z rozproszkowanej w pasiece, w której ją znaleziono, był najprawdopodobniej wynikiem porażenia bakterią Bacillus cereus. Są to gatunki powszechnie występujące w przyrodzie.

Pierwszy dzień konferencji zamknęła druga część sesji posterowej.

Opis drugiego dnia konferencji znajdziesz tutaj


z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na facebooku Pasieki!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica pszczelim domem!

z Polski

20-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Morderca pszczół zatrzymany

z Polski

16-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabili pszczoły, zniszczyli ule

z Polski

15-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczele radio

z Polski

13-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Marihuana wśród uli

z Polski

27-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podlaskie miodem stoi

z Polski

25-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co ty pleciesz? Ul!

z Polski

24-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Krakowskie miodobranie już we Wrześniu!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie rozsiewaj nasion gdzie popadnie!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica dla pszczół

z Polski

16-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule… z recyklingu?

z Polski

11-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lepiej nie robić nic

z Polski

30-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrute pszczoły w Świeciu

z Polski

29-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł!

z Polski

27-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły na orbitę!

z Polski

23-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skansen miodem i ziołami pachnący

z Polski

21-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wadowice Miodem Płynące

z Polski

14-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słodka sobota w Skansenie Rzeki Pilicy

z Polski

08-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy jesteś pszczelarzem roku?

z Polski

25-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bracia Sadownicy wspierają pszczoły

z Polski

23-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dni Otwarte w Zgorzelcu 2021

z Polski

22-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rolnik stanie przed sądem

z Polski

21-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

PZP spotyka GIW

z Polski

15-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejne fungicydy wycofane

z Polski

08-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W okolicach Brzeska grasuje złodziej uli

z Polski

31-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli z okolic Garwolina

z Polski

26-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie 35 rodzin pszczelich 

z Polski

26-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odwołano dr. Konopkę

z Polski

25-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono charakterystyczne ule

z Polski

25-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu! Pomóż naukowcom!

z Polski

21-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rząd wesprze pszczelarzy

z Polski

14-05-2021, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Dzień Dziecka w Apilandii

z Polski

22-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Wielkopolsce sadzą drzewa

z Polski

21-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Gdy matka zapada w śpiączkę

z Polski

15-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze wpuszczeni na poligon

z Polski

12-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rzepak bez Cruisera

z Polski

09-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarskie wykłady w formie online

z Polski

08-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli z Pasieki Siła Natury

z Polski

06-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

IJHARS sprawdził jakość miodu

z Polski

01-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy pamiętasz o przełożeniu ramek?

z Polski

24-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Pożarowie

z Polski

24-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przewrócone ule i przyłapany sprawca

z Polski

11-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spalony dom z pracownią pszczelarską

z Polski

25-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela

z Polski

19-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na 18 „Pasieki”!

z Polski

15-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejne zamrożone rodziny pszczele

z Polski

09-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nestlé po raz kolejny rozdaje nasionka

z Polski

09-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolska pszczoła 2021

z Polski

04-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Książki i pszczoły

z Polski

27-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jubileuszowa 25 konferencja pszczelarska

z Polski

22-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejna zniszczona pasieka

z Polski

21-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W tym roku Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

11-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska tuż za podium w produkcji miodu

z Polski

08-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe webinary Pasieki Michałów

z Polski

08-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe webinary Pasieki Michałów

z Polski

17-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze doczekali się odszkodowania

z Polski

15-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodziej pszczół… w listopadzie

z Polski

02-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Młodzi dla pszczół

z Polski

01-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe projekty ogrodów miododajnych

z Polski

24-11-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wyniki Konkursu Bee Press Photo

z Polski

02-11-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze nie otrzymali dotacji

z Polski

26-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kłody bartne w Białymstoku

z Polski

21-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sześć szkoleń online!

z Polski

12-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie pszczół przez lecznicze paski?

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowa konferencja COLLOS!

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowa konferencja COLLOS!

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zielony projekt, czyli Pszczela Hala!

z Polski

17-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód a podatek cukrowy

z Polski

16-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież ramek z czerwiem

z Polski

07-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś przewrócił ule

z Polski

31-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zalano ropą pszczoły

z Polski

10-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sopocie rosną łąki kwietne

z Polski

03-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mniej miodu – wyższa cena

z Polski

31-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodziei uli!

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złotoporek niemiły zgnilcowi

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dan Cake uruchomił miejską pasiekę

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

IJHARS kontroluje targi i sklepy

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Komunikat w sprawie APIRogów

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

I w Gdańsku można mieć pszczoły

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Adoptuj donicę w Katowicach!

z Polski

09-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatny kurs zawodowy dla pszczelarzy

z Polski

03-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zrzutka na poszkodowanego pszczelarza

z Polski

26-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Wągrowcu padło 141 rodzin pszczelich

z Polski

20-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woskomat szybko i tanio oceni wosk

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze przyskrzynili złodzieja uli

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Seryjny truciciel pszczół w Sroczynie

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono osiem uli z okolic Trzcianki

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Oglądaj za darmo „Krainę miodu”!

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bees & Flowers

z Polski

07-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dobre chwasty! Nie ścinaj nam głów

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś regularnie truje pszczoły

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodzieje uli zatrzymani

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedzie grasują w pasiekach

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz walczy o sprawiedliwość

z Polski

29-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woda dla pszczoły

z Polski

23-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule w gminie Bartoszyce

z Polski

20-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły się wożą

z Polski

17-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Barlinku spłonęły pszczoły

z Polski

15-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Książu Śląskim spłonęły ule

z Polski

09-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

UWAGA! Zamykamy sklep stacjonarny!

z Polski

06-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule koło Olecka

z Polski

01-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Cena za miód z krokusów

z Polski

18-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz prosi o pomoc

z Polski

17-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Apel Polskiego Związku Pszczelarskiego

z Polski

11-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Targi ApiRogów - zmiana terminu!

z Polski

09-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wandale zniszczyli pasiekę

z Polski

06-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Są pszczoły - jest życie!

z Polski

03-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Fałszerze miodu jak dealerzy kokainy

z Polski

02-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na domek dla owadów

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Pierwsza pomoc przy użądleniu

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Lubelskie – wspólnie dla pszczół

z Polski

11-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Proces za użądlenie

z Polski

05-02-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Prosimy o pomoc!

z Polski

31-01-2020, Pasieka - avatar Pasieka

Średnie ceny miodów

z Polski

30-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odszedł Edmund Dymek

z Polski

22-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słynny cytat Einsteina jest zmyślony

z Polski

07-01-2020, Trzybiński Sławomir  - avatar Trzybiński Sławomir

Gdy głód zagląda w oczy

z Polski

02-12-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sukces prudnickiego pszczelarza

z Polski

27-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trwa nabór wniosków na rozwój RHD

z Polski

08-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Belwederze stanęły ule

z Polski

29-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczone ule w Nadleśnictwie Krasiczyn

z Polski

24-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Głuchołazy - celowe wytrucie pszczół

z Polski

14-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczono legnicką pasiekę

z Polski

04-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kulturalne pszczoły na dachu filharmonii

z Polski

03-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Koszalinie powstanie pasieka

z Polski

23-09-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Po prostu pomagać! #TAKdlaPszczół

z Polski

30-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

54 ogniska zgnilca w Polsce

z Polski

19-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Brzeszcze – kolejne ognisko zgnilca

z Polski

16-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spór o maliny w Maleninie

z Polski

09-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Gliwicach nieznany sprawca zatopił ule

z Polski

07-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodziej miodu zmarł od użądleń

z Polski

29-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wałbrzych sieje łąki

z Polski

24-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

GPS w ulu doprowadził do złodzieja

z Polski

17-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elana Toruń wspiera pszczoły

z Polski

12-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Andżelika Borys odwiedziła Apilandię

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie 50 rodzin w Wysokiej

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony złotych na węzę

z Polski

03-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedź Józefek zniszczył ul

z Polski

19-06-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Olkusz rozda setkę uli

z Polski

Czym jest e-Prenumerata? e-Prenumerata to pełny dostęp do książek i numerów czasopisma „Pasieka” w aplikacji mobilnej oraz w serwisie w www.pasieka24.pl Wszystkie numery czasopisma „Pasieka” oraz książek w „Biblioteczce...

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Zamawów prenumeratę roczną - obejmuje...

Ostatnio dodane

Zmiany w projekcie ustawy o sprzedaży bezpośredniej Zdjęcie: freepik. Komisja Rolnictwa...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Starożytna biżuteria pszczelarska Zdjęcie: © Ministerstwo Kultury i Sportu, Grecja. Ludzie od...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Wojakowa z ogrodem miododajnym Zdjęcie: Katarzyna Dzięgiel – Urząd Gminy...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Ubogo, tłusto, mącznie… czyli dieta po stracie pszczół   Zdjęcie: Freepik.  Wszyscy...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-10-2021

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach Zdjęcie: Łukasz Jaje. W Szczepanowicach (gm. Pleśna...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-10-2021

Pszczelarstwo Mołdawii – tendencje rozwoju Źródło: Freepik Mołdawia, którą zamieszkuje 2,6...

ze świata

Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka, 08-10-2021

W telegraficznym skrócie Barciany, woj. podlaskie Między ulami należącymi...

Pasieka 6/2021

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 06-10-2021

Jak przenoszą się choroby pszczół, cz. 2. W poprzedniej części...

Pasieka 6/2021

Gajda Anna - avatar Gajda Anna, 06-10-2021

Miód faceliowy pod lupą Miód faceliowy staje się coraz popularniejszą...

Pasieka 6/2021

Burzyńska Marta - avatar Burzyńska Marta, 06-10-2021