fbpx

NEWS:

Sprzedaż bezpośrednia miodu

Gospodarka pasieczna jest dziedziną działalności, która z jednej strony wymaga od pszczelarza znajomości wychowu pszczół, dostosowania liczby rodzin oraz ich siły do zasobności pożytkowej okolicy, zaś z drugiej strony poznanie rynku miodu i umiejętności jego sprzedaży. Decydującą rolę w tej gospodarce odgrywa pozyskiwanie i sprzedaż miodu.

Przychody ze sprzedaży miodu wynoszą ponad 80% („Pasieka” 6/2010, s. 15). Pozostałe produkty (wosk, propolis, pyłek kwiatowy) mają charakter uboczny.

Większość miodu pszczelarze sprzedają bezpośrednio konsumentom z pominięciem pośredników. Uzyskują tym samym ceny zbliżone do detalicznych, pozwalające na wypracowanie zysków.

Struktura sprzedaży miodu

Na podstawie własnych badań ustalono strukturę sprzedaży bezpośredniej miodu w latach 2008-2012 (tab. 1.). Miód sprzedawany był z własnej 80-pniowej pasieki. Rynek obejmował głównie Wrocław. Ilość sprzedawanego miodu w poszczególnych sezonach różniła się mniej niż 5%. Odchylenia te nie miały wpływu na badaną strukturę sprzedaży.

Wykres struktury sprzedaży miodu w sezonach 2008-2012

Średnia struktura sprzedaży w badanych latach zbliżona była do rozkładu normalnego (rys. 1.).

Sprzedaż miodu z nowego sezonu rozpoczynała się w maju i wynosiła, podobnie jak w końcu sezonu (kwietniu), niewiele powyżej 3% sprzedaży ogółem. W kolejnych dwóch miesiącach stopniowo wzrastała 2-3 krotnie. Wyraźny spadek występuje w sierpniu, co prawdopodobnie wiąże się z okresem urlopowym. Od września sprzedaż nadal wzrastała, aby w październiku osiągnąć najwyższy poziom 15,8%.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Ceny miodu

Ceny proponowane pszczelarzom przez pośredników są ponad dwukrotnie niższe niż w sprzedaży bezpośredniej. W tej formie sprzedaży produkcja miodu jest na granicy opłacalności. Dlatego większość miodu trafia do sprzedaży bezpośredniej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Tabela 2. Średnie ceny miodu w sprzedaży bezpośredniej (zł/kg) w latach 2007-2012 oraz poziom inflacji i wzrost cen żywności

Średnia cena 1 kg miodu w sezonie sprzedaży 2007/2008 wynosiła 16,83 zł. W następnym sezonie wystąpił wzrost ceny o 7,4%, mimo większej podaży miodu na rynku krajowym. Można to tłumaczyć większym zainteresowaniem konsumentów po ogólnokrajowej akcji promocji miodu. W sezonie 2009/2010, przy niskiej krajowej produkcji miodu, średnia cena miodu spadła o 0,8%.

Być może jest to efekt pozostałości zapasów miodu krajowego oraz z importu (głownie chińskiego i ukraińskiego) z poprzednich sezonów. Najwyższy wzrost cen miodu w stosunku do poprzedniego roku, wynoszący 26,5%, odnotowano w sezonie 2010/2011. Jednym z czynników tego wzrostu może być spadek produkcji miodu po niekorzystnych warunkach pogodowych w okresie wiosennym.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Ceny miodu kształtowały się również niezależnie od poziomu cen żywności. Przy najniższym wskaźniku wzrostu cen żywności (2,7%) w sezonie 2010/2011 ceny miodu wzrosły o 25,6%. Porównanie tych cen świadczy jedynie o tym, że w badanym czasie dynamika cen miodu była wyższa od cen żywności o 5,6%.

Wnioski

  1. Znajomość struktury sprzedaży miodu daje pszczelarzowi możliwość wpływania na wielkość przychodów poprzez aktywne działania na rynku w czasie większego zainteresowania miodem.
  2. Ceny miodu ulegają zmianom w czasie, na poziom których pszczelarz ma niewielki wpływ.

Michał Zawilak
Krzysztof Zawilak
tel. (71) 353-08-52


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"


Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Korzystaj z e-Prenumeraty na www.pasieka24.pl i w aplikacji mobilnej.Ciesz się pełnym dostępem do wszystkich książek i czasopism Wydawnictwa "Pasieka" Sprawdź jak szeroką bazę wiedzy pszczelarskiej...

Ostatnio dodane

TESCO wycofało ze sprzedaży fałszowane miody Zdjęcie: natashabreen W listopadzie angielska...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 05-12-2019

W telegraficznym skrócie POLSKA Poznań/Warszawa Politycy angażują się w ochronę pszczół. Prezydent...

Pasieka 1/2020

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 04-12-2019

Kupuj polski miód Pszczelarze doskonale wiedzą, dlaczego lokalny miód jest...

Pasieka 1/2020

Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa , 04-12-2019

Pszczelarskie kompendium wiedzy o warrozie, cz. 4. Przeciwwarrozowe produkty...

Pasieka 1/2020

Gajda Anna - avatar Gajda Anna, 04-12-2019

Czym pszczelarze powinni się kierować przy wyborze matek W poprzednim...

Pasieka 1/2020

Bieńkowska Małgorzata - avatar Bieńkowska Małgorzata, 04-12-2019

Czy mikrofale pochodzące z kuchenki mikrofalowej wpływają na jakość...

Pasieka 1/2020

Konstancja Jabłońska, Mateusz Grabowski - avatar Konstancja Jabłońska, Mateusz Grabowski, 04-12-2019

Pszczoły też chodzą na grzyby O tym, że wiele owadów...

Pasieka 1/2020

Rafał Szyrszeń - avatar Rafał Szyrszeń, 04-12-2019

To, co dla nas najważniejsze Zaczyna się nowy rok i...

Pasieka 1/2020

Trzybiński Sławomir  - avatar Trzybiński Sławomir , 04-12-2019

Wytapianie wosku – przegląd rozwiązań sprzętowych Umiejętne gospodarowanie woskiem w...

Pasieka 1/2020

Piątek Michał - avatar Piątek Michał, 04-12-2019